Instrucțiuni de completare

Alege contestația potrivită situației tale, persoană fizică sau persoană juridică.

 

Opțiunea ‘verificare de către un avocat’ îți oferă posibilitatea de a beneficia de ajutor la completarea contestației.

Vei fi contactat telefonic în 24h, în intervalul luni-vineri 09:00 – 16:00 (cu excepția zilelor libere legale) de unul din colaboratorii noștri. Dacă ai completat formularul în cursul unei zile de weekend, vei fi contactat luni.

Contestația ta va fi modificată și completată în funcție de datele furnizate la telefon, apoi va fi înregistrată la instanța competentă. Atenție la numărul de telefon, orice eroare va duce la imposibilitatea de a fi contactat.

Completează cu atenție datele de identificare (verifică numerele – CNP, cod fiscal, etc.)
 
Adresa/sediul (legal):
– corespunde cu datele din cartea de identitate (persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (persoană juridică); acesta este locul unde vei primi citația.
 
Opțiunea ‘citare la altă adresă’:
– dacă domiciliul / sediul (legal) este în străinătate, este obligatorie alegerea unei adrese din România la care să primești citația, prin urmare această opțiune devine obligatorie;
– dacă domiciliul /sediul (legal) este în România, ai dreptul de a solicita citarea la altă adresă; în acest caz opțiunea este facultativă.
În mod obligatoriu indică numele persoanei care va primi corespondența la adresa respectivă, dacă folosești această opțiune. De exemplu Exemplu: Popescu Ion, str. Negoiu nr. 2, bl. 14 ap. 21 Cluj Napoca jud. Cluj.
Seria și numărul procesului verbal: sunt tipărite, înscrise de obicei în partea de sus a acestuia.
 
Data comunicării:
– fie data la care ai fost sancționat, dacă ai semnat de primire și ți-a fost înmânat de agentul constatator;
– fie data la care l-ai primit prin poștă, dacă nu ți-a fost înmânat pe loc. Pe plic trebuie să fie ștampilate două date, data cea mai recentă este data comunicării.
 
Instanța competentă:
– trebuie să fie indicată în cuprinsul procesului verbal, de obicei la sfârșitul acestuia. Dacă totuși nu apare, atunci trebuie să determini singur Judecătoria căreia i te adresezi, de obicei este cea mai apropiată judecătorie de locul în care s-a săvârșit fapta contravențională descrisă.
O listă cu judecătoriile din România este aici.
 
Emitentul procesului verbal:
– trebuie să completezi denumirea instituției și adresa acesteia; de obicei adresa nu este trecută în procesul verbal (nu este obligatoriu dpdv legal) dar pentru formularea unei contestații este obligatoriu de indicat (ca în România, textele de lege nu se corelează întotdeauna). O simplă căutare pe Google îți rezolvă problema imediat.

Această secțiune apare numai în situația în care de la data comunicării procesului verbal și până în ziua completării formularului au trecut mai mult de 15 zile calendaristice (asta înseamnă că se numără și zilele de weekend).

În această situație, trebuie să explici de ce nu ai formulat contestația în termen de 15 zile, iar judecătorul va aprecia dacă va judeca sau nu contestația, în funcție de motivele indicate de tine.

Trebuie să fie vorba de motive temeinice (că nu ai știut care e termenul legal nu e suficient!) iar motive temeinice înseamnă de exemplu că ai fost plecat din țară, ai fost internat, comunicarea prin poștă a fost predată la altă adresă sau apartament, etc.

1. Elementele obligatorii:

Conform legii, procesul verbal de sacționare trebuie să includă cele patru elemente obligatorii indicate (dacă lipsește oricare dintre ele, procesul verbal trebuie anulat, indiferent de situație):

– numele și prenumele agentului constatator;

– numele, prenumele și CNP-ul contravenientului persoană fizică (denumirea și sediul în cazul persoanei juridice);

– fapta contravențională și data săvârșirii;

– semnătura agentului constatator.

Verifică cu atenție și bifează căsuțele corespunzătoare; dacă procesul verbal nu cuprinde unul din elemente, nu îl bifezi.


2. Prescripția:

– verifică data săvârșirii contravenției (trecută de agent la descrierea faptei) și data întocmirii procesului verbal. Dacă intervalul este mai mic de 6 luni, bifează această opțiune;

– verifică data întocmirii procesului verbal și data comunicării acestuia (fie pe loc, fie prin poștă). Dacă intervalul este mai mic de 2 luni, bifează această opțiune.


3. Soliciți ca:

– procesul verbal să fie anulat: folosește această opțiune dacă te consideri nevinovat (nu ești autorul faptei, fapta descrisă de agent nu corespunde realității, unele circumstanțe nu au fost luate în considerare la încheierea procesului verbal, etc.)

– amenda să fie înlocuită cu avertisment: folosește această opțiune în situația în care știi că ai greșit dar amenda ți se pare prea mare pentru fapta ta și consideri că un avertisment este suficient.

Dacă au fost luate măsuri complementare în domeniul circulației pe drumurile publice (de ex. reținerea permisului de conducere, reținerea certificatului de înmatriculare, reținerea plăcuțelor de înmatriculare) instanța de judecată nu are dreptul de a le anula / reindividualiza în cazul în care înlocuiește amenda cu avertismentul. Anularea acestor măsuri complementare se face numai în cazul anulării procesului verbal în integralitate. (Decizia ICCJ 5/2021 – Recurs în interesul legii)

Dacă au fost luate măsuri complementare în alte domenii (confiscarea unor bunuri, suspendarea unui aviz sau a unei autorizații, închiderea unității, etc.) acestea pot fi anulate / reindividualizate de către instanță în ambele cazuri.


4. Cheltuielile de judecată:

– potrivit legii (art. 452, 453 Cod proc. civ.) partea care câștigă procesul are dreptul să recupereze cheltuielile de judecată, dar este obligatorie prezentarea în cursul procesului a dovezilor privind aceste cheltuieli. Pentru aceasta este necesar să încarci chitanțele sau orice documente doveditoare ale acestor cheltuieli – acest lucru se realizează la un pas ulterior.


5. Motive:

Trebuie să explici instanței DE CE nu esti de acord cu procesul verbal: nu ai săvârșit fapta descrisă acolo / nu e descris corect ce s-a întâmplat / nu e corectă amenda aplicată (eventual și celelalte măsuri – dacă există) / etc.


Uneori nu ai motive reale să contești, fapta e clară și procesul verbal e corect întocmit. Chiar și așa, poate îți convine să formulezi contestație fiindcă se mai întârzie cu aplicarea sancțiunilor (dacă formulezi contestație se suspendă toate măsurile prevăzute în procesul verbal, inclusiv plata amenzii sau interzicerea dreptului de a conduce autovehicule. În această situație poți recupera permisul de conducere după înregistrarea contestației).

[ ] înscrisuri

Pe fiecare înscris, înainte de scanare (fotografiere) trebuie trecut ‘conform cu originalul’ și semnătura.

Obligatoriu trebuie să încarci copia procesului verbal și cartea de identitate.

Opțional: dacă mai ai alte înscrisuri (de ex. pentru cheltuieli de judecată) scanează-le și încarcă-le. Atenție: instanțele au reguli diferite cu privire la mărimea fișierelor acceptate (între 3 și 15 MB), asigură-te că fișierele tale nu sunt exagerat de mari și că au o  calitate acceptabilă.

[ ] martori

Dacă vrei să fie audiați martori, indică numele, prenumele și adresa completă a fiecăruia (formularul îți permite maxim 4 martori).

[ ] alte probe

Dacă dorești să fie admininstrate alte probe în afară de înscrisuri și martori, trebuie să le indici. Exemple: cercetarea la fața locului, efectuarea unei expertize, interogatoriul pârâtului, etc.


Coloana ‘ceea ce dovedești’:

– este obligatoriu să arăți judecătorului la ce folosește proba pe care o propui (art. 255, 258 Cod procedură civilă). În termeni juridici aceasta se numește ‘fapt probatoriu’ și în cazul în care nu indici acest fapt, judecătorul poate respingere cererea de administrare a probei.

De exmplu, indici martorul Popescu fiindcă acest a văzut exact ce s-a întâmplat (așa numitul martor ocular) sau fiindcă știe un anumit aspect pe care îl consideri important; soliciți efectuarea unei expertize pentru a se stabili că un document este valid sau dimpotrivă, fals , soliciți o cercetare la fața locului pentru ca judecătorul să constate că de exemplu în intersecția respectivă nu e vizibilitate și un indicator de circuație nu poate fi observat, etc.

___

Dacă ai nevoie de ajutor, bifează opțiunea ‘verificare de către un avocat‘ pe prima pagină și împreună vom găsi modalitatea cea mai bună de completare.

Colaboratorii noștri sunt avocați cu experiență de 20 de ani și pot să îți dea un sfat competent.